Ocenianie dla PSP27

Ocenianie Wewnątrzszkolne Uczniów dla odziałów PSP – rozdział 8 Statutu

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018

Informacje o konkursach przedmiotowych, olimpiadach oraz konkursach interdyscyplinarnych można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie pod adresem: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące konkursów przedmiotowych. REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 HARMONOGRAM KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2017 – 2018 Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych […]

Kalendarz roku szkolnego

I. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 4 września 2017 r., a kończą się 22 czerwca 2018 r. II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy: I okres – od 4 września 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. II okres – od 1 lutego 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. TERMINY I OKRESU 04.09.2017 r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 12.09.2017r. – Zebrania z rodzicami [w szczególności: poinformowanie […]

Zespoły przedmiotowe i z zadaniowe

 ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE I ZADANIOWE, OPIEKUNOWIE ORGANIZACJI   Publiczna Szkoła Podstawowa nr 27 w Radomiu rok szkolny 2017/2018   Zespoły przedmiotowe zespół humanistyczny Beata Nosek – przewodniczący…

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 27 w Radomiu informuje, że na podstawie   § 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017, poz.1603.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców ustalił  dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 27 w  Radomiu dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 02 listopada 2017 r. 18, 19, 20 kwietnia 2018 r. 02 […]

Dokumenty

W tym miejscu sukcesywnie zamieszczane będą dokumenty i zapisy obowiazujące w Publicznej Szkole Podstawowej nr 27. Wszystkie pliki edytowalne umieszczane będą w formacie doc lub…

Konta Office 365

W związku ze zmianą nazwy placówki na Publiczną Szkołę Podstawową nr 27 zmieni się domena i login do Office 365. Zmian będę dokonywał stopniowo, a co za tym idzie w chwili obecnej korzystamy jeszcze z poprzedniego loginu. W przypadku, gdy logowanie się nie powiedzie proszę zmienić frazę „pg6.radom.pl” na „psp27.radom.pl”. Pozostałe dane nie ulegną zmianie. Wszystkie dokumenty oraz maile pozostaną na kontach, a maile wysyłane na stary adres trafią do naszej skrzynki. W przypadku problemów proszę […]