W tym miejscu sukcesywnie zamieszczane będą dokumenty i zapisy obowiazujące w Publicznej Szkole Podstawowej nr 27. Wszystkie pliki edytowalne umieszczane będą w formacie doc lub docx, nieedytowalne w formacie pdf.

Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018

Do momentu przygotowania nowego dokumentu obowiązuje Statut PG6

Zespoły przedmiotowe i zadaniowe

Procedura organizowania i udzielania pomocy pedagogiczno – psychologicznej
(załączniki dostępne są w witrynie zespołu w usłudze Office365)

Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Zmiany w programie Wychowawczo – Profilaktycznym

Spełnianie obowiązku szkolnego

Procedura Spełniania Obowiązku Szkolnego

Tytuł Wykonawczy T2

Upomnienie

Zawiadomienie O Złozeniu Pisma Na Poczcie Zastępcze Doręczenie

Wzór Wypełnienia Aktu Wykonawczego

Wniosek O Wszecie Egzekucji

Załączniki w formacie przeznaczonym do edycji

Tytuł Wykonawczy T2

Upomnienie

Zawiadomienie O Złozeniu Pisma Na Poczcie Zastępcze Doręczenie

Wzór Wypełnienia Aktu Wykonawczego

Wniosek O Wszecie Egzekucji

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019

Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Zarządzenie dotyczące rekrutacji do klas pierwszych

Harmonogram do zarządzenia – załącznik nr 1

Wersje edytowalne dokumentów: