W tym miejscu sukcesywnie zamieszczane będą dokumenty i zapisy obowiazujące w Publicznej Szkole Podstawowej nr 27. Wszystkie pliki edytowalne umieszczane będą w formacie doc lub docx, nieedytowalne w formacie pdf. Kalendarz Roku Szkolnego 2018/2019 Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 27 w Radomiu Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego Zespoły przedmiotowe i zadaniowe Procedura organizowania i udzielania pomocy pedagogiczno – psychologicznej (załączniki dostępne są w witrynie zespołu w usłudze Office365) Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Spełnianie obowiązku szkolnego

Procedura Spełniania Obowiązku Szkolnego Tytuł Wykonawczy T2 Upomnienie Zawiadomienie O Złozeniu Pisma Na Poczcie Zastępcze Doręczenie Wzór Wypełnienia Aktu Wykonawczego Wniosek O Wszecie Egzekucji Załączniki w formacie przeznaczonym do edycji Tytuł Wykonawczy T2 Upomnienie Zawiadomienie O Złozeniu Pisma Na Poczcie Zastępcze Doręczenie Wzór Wypełnienia Aktu Wykonawczego Wniosek O Wszecie Egzekucji

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019

Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji Zarządzenie dotyczące rekrutacji do klas pierwszych Harmonogram do zarządzenia – załącznik nr 1 Wersje edytowalne dokumentów: Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę szkolną na rok szkolny 2018/2019

Dokumenty zarchiwizowane

Statut obowiazujący klasy gimnazjalne obowiązujący do 31.10.2017 r.