W tym miejscu sukcesywnie zamieszczane będą dokumenty i zapisy obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej nr 27. Wszystkie pliki edytowalne umieszczane będą w formacie doc lub docx, nieedytowalne w formacie pdf.

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019 2020

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 27 w Radomiu

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego

Zespoły przedmiotowe i zadaniowe

Procedura organizowania i udzielania pomocy pedagogiczno – psychologicznej
(załączniki dostępne są w witrynie zespołu w usłudze Office365)

Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Spełnianie obowiązku szkolnego

Procedura Spełniania Obowiązku Szkolnego

Tytuł Wykonawczy T2

Upomnienie

Zawiadomienie O Złożeniu Pisma Na Poczcie Zastępcze Doręczenie

Wzór Wypełnienia Aktu Wykonawczego

Wniosek O Wszczęcie Egzekucji

Załączniki w formacie przeznaczonym do edycji

Tytuł Wykonawczy T2

Upomnienie

Zawiadomienie O Złożeniu Pisma Na Poczcie Zastępcze Doręczenie

Wzór Wypełnienia Aktu Wykonawczego

Wniosek O Wszecie Egzekucji

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019

Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Zarządzenie dotyczące rekrutacji do klas pierwszych

Harmonogram do zarządzenia – załącznik nr 1

Wersje edytowalne dokumentów:

Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę szkolną na rok szkolny 2018/2019


Dokumenty zarchiwizowane

Statut obowiązujący klasy gimnazjalne obowiązujący do 31.10.2017 r.