matematyka
język angielski
katecheta
informatyka, technika
wychowanie fizyczne, opiekun SU
język polski, bibliotekarz
język niemiecki
język polski, historia
wychowanie fizyczne, opiekun SU
muzyka, plastyka, informatyka