Ewa Skiba

matematyka

Beata Jama

język polski

Anna Krawczyk

język angielski

Barbara Skonieczna

bibliotekarz

Izabela Gutkowska

katecheta

Anna Kaim

informatyka, technika

Krzysztof Mergalski

wychowanie fizyczne, opiekun SU

Sławomir Mazgajczyk

biologia, chemia

Wioletta Styczyńska

język polski, bibliotekarz

Joanna Giesko

matematyka

Piotr Fidos

wychowanie fizyczne

Jolanta Gromska

język niemiecki

Beata Nosek

język polski, historia

Anna Zając

wychowanie fizyczne, opiekun SU

Sebastian Weremiuk

muzyka, plastyka, informatyka