Kadra pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 27 w Radomiu:

mgr Anna Kaim – p.o. dyrektor, informatyka, technika

edukacja wczesnoszkolna

mgr Milena Tęcza Bilska– wychowawca klasy 1a

mgr Aneta Szkoła– wychowawca klasy 1b

mgr Anna Rokicińska – wychowawca klasy 2a

mgr Sylwia Kapciak – wychowawca klasy 2b

mgr Anna Mamerska –  wychowawca klasy 3a

mgr Elżbieta Bąk – geografia

mgr Anna Budzińska – informatyka, technika, wychowawca świetlicy

mgr Jolanta Gromska – język niemiecki

mgr Milena Kwiecień – biologia

mgr Kamila Lorenc – katecheta

mgr Aneta Łyjak – historia

mgr Barbara Markiewicz – Grzelak – język angielski

mgr Krzysztof Mergalski – wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy

mgr Karol Pająk – psycholog

mgr Ewa Skiba – matematyka, wychowawca klasy 6a, wychowawca świetlicy

mgr Wioletta Styczyńska – biblioteka, język polski

mgr  Klaudia Szczęsna – język polski, pedagog, wychowawca świetlicy

mgr Sebastian Weremiuk – muzyka,  plastyka

mgr Anna Zając – wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy