Kadra pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 27 w Radomiu:

mgr Aneta Maciejewska – Pawłowska – dyrektor, język angielski

mgr Justyna Bieńkowska – Siuda – edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Bąk – geografia

mgr Anna Budzińska – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Ewelina Dębicka – biologia, chemia

mgr Jolanta Gromska – język niemiecki

mgr Izabela Gutkowska – katecheta

mgr Anna Kaim – informatyka, technika, świetlica

mgr Barbara Kobylska – historia, wdżr

mgr Anna Krawczyk – język angielski

mgr Monika Kowalczyk –  język angielski

mgr Dariusz Łyjak – historia, wos

mgr Bogusława Małek – fizyka

mgr Anna Mamerska –  edukacja wczesnoszkolna

mgr Barbara Markiewicz – Grzelak – język angielski, świetlica

mgr Krzysztof Mergalski – wychowanie fizyczne

mgr Beata Nosek – język polski

mgr Karol Pająk – psycholog

mgr Marzena Pająk – plastyka, zajęcia artystyczne, edb

mgr Anna Rokicińska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewa Skiba – matematyka

mgr Wioletta Styczyńska – biblioteka, język polski

mgr Sebastian Weremiuk – muzyka, informatyka, zajęcia artystyczne

mgr Urszula Wróbel – pedagog

mgr Anna Zając – wychowanie fizyczne