SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

DLA KLASY VI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W RADOMIU

przedmiot

tytuł

autor

wydawnictwo

numer dopuszczenia MEN

Język polski

Nowe słowa na start. Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Anna Klimowicz Marlena Derlukiewicz

Nowa Era

907/3/2019

Nowe słowa na start. – zeszyt ćwiczeń

Praca zbiorowa

Język angielski

English Class – Poziom A2 – podręcznik

Sandy Zervas

Catherine Bright

Arek Tkacz 

Pearson Central Europe

840/3/2019

English Class A2 – Poziom – zeszyt ćwiczeń

Catherine Bright

Muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Monika Gromek Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/3/2019

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Jadwiga Lukas Krystyna Onak

Nowa Era

903/3/2018

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Bogumiła Olszewska

Wiesława Surdyk-Fretsch

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

W trakcie nadawania numeru

Wczoraj i dziś – zeszyt ćwiczeń dla klasy szóstej.

Bogumiła Olszewska

Wiesława Surdyk-Fretsch

Geografia

Planeta nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Tomasz Rachwał Roman Malarz

Nowa Era

906/1/2018

Planeta nowa – zeszyt ćwiczeń dla klasy szóstej.

Kamila Skomoroko

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Joanna Stawarz

Nowa Era

884/2/2019

Matematyka

Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Na rok szk. 2019/2020

Małgorzata Dobrowolska Marta Jucewicz Marcin Karpiński Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

780/3/2019

Matematyka z plusem 6. Arytmetyka i algebra. Wersja B. – zeszyt ćwiczeń. Na rok szk. 2019/2020

Małgorzata Dobrowolska,

Zofia Bolałek

Adam Mysior Stanisław Wojtan

Matematyka z plusem 6. Geometria. Wersja B. – zeszyt ćwiczeń. Na rok szk. 2019/2020

Małgorzata Dobrowolska

Piotr Zarzycki

Adam Mysior

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Michał Kęska

Nowa Era

847/3/2018

Technika

Jak to działa? Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Lech Łabecki Marta Łabecka

Nowa Era

295/3/2019

Religia

Wierzę w kościół. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

pod redakcją ks. S. Łabendowicza

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia Diecezjalna w Sandomierzu

RA-23-01/10-RA-2/14

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA I ETAPU EDUKACYJNEGO

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

przedmiot

wydawnictwo

tytuł

autor

nr dopuszczenia MEN

Edukacja wczesnoszkolna klasa I

Nowa Era

Elementarz Odkrywców

Ewa Hryszkiewicz

Barbara Stępień Joanna Winiecka-Nowak

790/1/2017

790/2/2017

Religia klasa I

Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa

Ks. Stanisław Łabendowicz

AZ-11-01/10-RA-1/11

Język angielski klasa I

Oxford University

Press

Gold Sparks

dla klasy I

Magdalena Szpotowicz

Małgorzata Szulc –Kurpaska

783/1/2017

Edukacja wczesnoszkolna klasa II

Nowa Era

Elementarz Odkrywców

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

790/3/2018

790/4/2018

Religia klasa II

Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu

Kochamy Pana Jezusa

Ks. Stanisław Łabendowicz

AZ-12-01/10-RA-8/13

Język angielski klasa II

Oxford University

Press

Gold Sparks

dla klasy II

Magdalena Szpotowicz

Małgorzata Szulc –Kurpaska

783/2/2017

Edukacja wczesnoszkolna klasa III

Nowa Era

Elementarz Odkrywców

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

790/5/2019

Religia klasa III

Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu

Przyjmujemy Pana Jezusa

Ks. Stanisław Łabendowicz

RA-13-01/10RA-1/14

Język angielski klasa III

Oxford University

Press

Gold Sparks

dla klasy III

Magdalena Szpotowicz

Małgorzata Szulc –Kurpaska

783/3/2018

Zestaw ustalony na podstawie propozycji zespołów nauczycieli – zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym –

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej z dnia 13 czerwca 2019 r. i Rady Rodziców z dnia 13 czerwca 2019 r. 

Podstawa prawna: 1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w szczególności art. 293.3. 2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (ze zm.), w szczególności art. 22a, 22ab.