SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA I ETAPU EDUKACYJNEGO

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

przedmiot

tytuł

autor

wydawnictwo

nr dopuszczenia MEN

Edukacja wczesnoszkolna klasa I

Elementarz Odkrywców

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień Joanna Winiecka-Nowak

Nowa Era

790/1/2017

790/2/2017

Język angielski klasa I

Bugs Team 1

Carol Read

Ana Soberon

Macmillan Education

811/1/2017

Religia klasa I*

Bóg naszym Ojcem

podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Ks. Stanisław Łabendowicz

Wydawnictwo Diecezjalne
w Sandomierzu

AZ-11-01/18-RA-1/20

Edukacja wczesnoszkolna klasa II

Elementarz Odkrywców

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Nowa Era

790/3/2018

790/4/2018

Język angielski klasa II

Gold Sparks

dla klasy II

Magdalena Szpotowicz

Małgorzata Szulc –Kurpaska

P.A.Davies C. Graham

Oxford University

Press

783/2/2017

Religia klasa II*

Kochamy Pana Jezusa podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Ks. Stanisław Łabendowicz

Wydawnictwo
Diecezjalne
w Sandomierzu

AZ-12-01/10-RA-8/13

Edukacja wczesnoszkolna klasa III

Elementarz Odkrywców

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Nowa Era

790/3/2018

790/4/2018

Język angielski klasa III

Gold Sparks

dla klasy III

Magdalena Szpotowicz

Małgorzata Szulc –Kurpaska

P.A.Davies C. Graham

Oxford University

Press

783/3/2018

Religia klasa III*

Przyjmujemy Pana Jezusa

podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Ks. Stanisław Łabendowicz

Wydawnictwo Diecezjalne
w Sandomierzu

RA-13-01/10RA-5/14

*Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii rodzice kupują we własnym zakresie.

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DLA KLASY IV PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W RADOMIU

przedmiot

tytuł

autor

wydawnictwo

numer dopuszczenia MEN

Język polski

Nowe słowa na start!

Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Anna Klimowicz

Marlena Derlukiewicz

Nowa Era Spółka
z o.o

907/1/2017

Zeszyt ćwiczeń

Nowe słowa na start! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej Anna Klimowicz

Joanna Ginter

Krystyna Brząkalik

Nowa Era Spółka
z o.o

Język angielski

English Class A1 Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz

Pearson

840/1/2017

Zeszyt ćwiczeń

English Class A1 Liz Kilbey, Catherine Bright

Pearson

Muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era Spółka
z o.o

852/1/2017

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era Spółka
z o.o

903/1/2017

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy IV szkoły podstawowej. Bogumiła Olszewska,

Wiesława Surdyk- Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era Spółka
z o.o

877/1/2020/z1

Przyroda

Tajemnice przyrody

Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Maria Marko-Worłowska. Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Nowa Era Spółka
z o.o

863/2019/z1

Zeszyt ćwiczeń

Tajemnice przyrody  

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej 

Jolanta Golanko, Urszula Moździerz, Joanna Stawarz, Iwona Wróbel 

Nowa Era Spółka
z o.o

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej Michał Kęska

Nowa Era Spółka
z o.o

847/1/2020/z1

Technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej Lech Łabecki i Marta Łabecka

Nowa Era Spółka
z o.o

295/1/2017

Matematyka

Matematyka z plusem 4.

Podręcznik.

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

780/1/2017

Zeszyt ćwiczeń

Ćwiczenia. Matematyka z plusem 4. Arytmetyka.
Wersja B. Nowa wersja na rok szkolny 2020/2021.

Ćwiczenia. Matematyka z plusem 4. Geometria. Wersja B.

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Adam Mysior, Stanisław Wojtan

Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Religia*

Jestem chrześcijaninem podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Ks. Stanisław Łabendowicz

Wydawnictwo Diecezjalne
w Sandomierzu

AZ-21-01/10-RA-1/13

*Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii rodzice kupują we własnym zakresie.

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DLA KLASY VII PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W RADOMIU

przedmiot

tytuł

autor

wydawnictwo

numer dopuszczenia MEN

Język polski

Nowe słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej Joanna Kościerzyńska

Joanna Ginter

Katarzyna Łęk

Nowa Era Spółka
z o. o.

907/4/2020

Zeszyt ćwiczeń

Nowe słowa na start. Praca zbiorowa

Nowa Era Spółka
z o. o.

Język angielski

English Class A2+

Podręcznik (zielony)

Bob Hastings, Stuart McKinlay, Arek Tkacz

Pearson

840/4/2017

Zeszyt ćwiczeń

English Class A2+ Lynda Edwards

Pearson

Język niemiecki

DEUTSCHTOUR FIT

Podręcznik kl. 7 Nowa Edycja 2020-2022

Autor: Ewa Kościelniak – Walewska

Nowa Era Spółka
z o. o.

1096/1/2020

Zeszyt ćwiczeń

Deutschtour FIT Kosacka Małgorzata, Kościelniak-Walewska Ewa

Nowa Era Spółka
z o. o.

Muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej Monika Gromek Grażyna Kilbach

Nowa Era Spółka
z o. o.

852/4/2020/z1

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era Spółka
z o. o.

852/4/2020/z1

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy VII Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

Nowa Era Spółka
z o. o.

877/4/2020/z1

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy VII Tomasz Rachwał Roman Malarz

Mariusz Szubert

Nowa Era Spółka
z o. o.

906/3/2019/z

Zeszyt ćwiczeń

Planeta Nowa – zeszyt ćwiczeń dla klasy Justyna Knopik, Maria Kucharska, Ryszard Przybył, Kamila Skomoroko, Alina Witek-Nowakowska

Nowa Era Spółka
z o.o.

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej Małgorzata Jefimow

Nowa Era Spółka
z o. o.

844/3/2020/z1

Matematyka

Matematyka z plusem 7. Podręcznik Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

780/4/2019

Zeszyt ćwiczeń

Matematyka z plusem 7 Małgorzata Dobrowolska,

Marta Jucewicz, Marcin Karpiński

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej Grażyna Koba

Nowa Era Spółka
z o. o.

847/4/2020/z1

Chemia

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era Spółka
z o. o.

785/1/2017

Religia*

Spotkanie ze Słowem

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Ks. S. Łabendowicz

Wydawnictwo Diecezjalne
w Sandomierzu

AZ-31-01/10-RA-6/13

*Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii rodzice kupują we własnym zakresie.

Zestaw ustalony na podstawie propozycji zespołów nauczycieli – zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej z dnia 9 czerwca 2020 r. i Rady Rodziców z dnia 15 czerwca 2020 r. 

Podstawa prawna: 1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w szczególności art. 293 oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) w szczególności art. 22aa, 22ab.