REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2022 / 2023

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

NA ROK SZKOLNY 2022 / 2023

Szanowni Państwo!

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna się 8 marca 2022 roku.

Poniżej publikujemy uchwałę Nr 461/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz zarządzenie Nr 3229/2022 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2022/2023.

Uchwała Nr 461/2017 Rady Miejskiej w Radomiu

Zarządzenie Nr 3229.2022 Z Dnia 28 Stycznia 2022 R.