SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Szkolny zestaw programów nauczania

w roku szkolnym 2023/2024

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Szarych Szeregów w Radomiu

Lp. Przedmiot Nazwa programu Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia
1. Edukacja wczesnoszkolna Program nauczania-uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej. Teresa Janicka-Panek Nowa Era
2. Język angielski edukacji wczesnoszkolnej

Pogramy nauczania – Szkoła podstawowa I-III

Poziom: Angielski,Szkoła podstawowa I-III

Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska Macmillan
3. Religia edukacji wczesnoszkolnej Podręczniki do religii Ks. S. Łabendowicz Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu AZ 1-01/18
4. Język polski

Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej – „NOWE Słowa na start!” NOWA EDYCJA

Marlena Derlukiewicz Nowa Era
5. Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas IV–VIII Joanna Stefańska Pearson
6. Język niemiecki Program nauczania języka
niemieckiego w szkole
podstawowej
Anna Jaroszewska Nowa Era
7. Muzyka Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej “Lekcja muzyki” Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era
8. Plastyka Program nauczania p[astyki w
klasach IV – VII
szkoły podstawowej. Do dzieła!
Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak Nowa Era
9. Historia Program nauczania historii w klasach IV-VIII szkoły podstawowej “Wczoraj i dziś” Dr Tomasz Maćkowski Nowa Era
10. Geografia Planeta Nowa Ewa Tuz Barbara Dziedzic Nowa Era
11. Przyroda Tajemnice przyrody Jolanta Golanko Nowa Era
12. Biologia Puls życia Anna Zdziennicka Nowa Era
13. Chemia Program nauczania chemii
w szkole podstawowej
Teresa Kulawik, Maria Litwin Nowa Era 785/1/2017
14. Fizyka program nauczania fizyki w szkole podstawowej “Spotkania z fizyką” Grażyna Francuz – Ornat
Teresa Kulawik
Nowa Era
15. Matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej
(program zbieżny z podstawą programową z roku 2017 r.)
M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech GWO
16. Informatyka Program nauczania informatyki w szkole podstawowej Michał Kęska Nowa Era
17. Technika Jak to działa? Program nauczania techniki w klasach 4-6 szkoły podstawowej. Lech Łabecki, Marta Łabecka Nowa Era
18. Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla klas 4-6 wraz z planami pracy i kryteriami oceniania. Stanisław Żołyński Fosze
19. Religia Podręczniki do religii Ks. S. Łabendowicz Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu AZ-2 –01/18
20. Wdżr Moje dorastanie Bożena Strzemieczna Taurus

 

Dyrektor szkoły dopuszcza do użytku w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 27 im. Szarych Szeregów w Radomiu przedstawione przez nauczycieli programy nauczania, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w dniu 29 maja 2023r.

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2023/2024

dla I etapu edukacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 27 im. Szarych Szeregów w Radomiu

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia
Edukacja wczesnoszkolna klasa I Nowy Elementarz Odkrywców NEON klasa 1 część 1,2,3,4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. Podręcznik.

Nowy Elementarz Odkrywców NEON klasa 1 część 1,2,3,4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. Zeszyt ćwiczeń

Nowy Elementarz Odkrywców NEON klasa 1 część 1,2. Edukacja matematyczna Podręcznik.

Nowy Elementarz Odkrywców NEON klasa 1 część 1,2. Edukacja matematyczna. Zeszyt ćwiczeń

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak Nowa Era 1140/1/2022
Język angielski

klasa I

Shine on dla klasy 1

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Susan Banman Sileci and Patrick Jackson Oxford 1093/1/2020
Religia klasa I Bóg naszym Ojcem Red. Ks. S. Łabendowicz Wydawnictwo Diecezjalna i Drukarnia w Sandomierzu AZ-11-01/18RA-1/20
Edukacja wczesnoszkolna klasa II Elementarz Odkrywców klasa 2 część 1,2. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. Podręcznik.

Elementarz Odkrywców klasa 2 część 3,4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. Podręcznik.

Elementarz Odkrywców klasa 2 część 1,2. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. Zeszyt ćwiczeń

Elementarz Odkrywców klasa 2 część 3,4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. Zeszyt ćwiczeń

Elementarz Odkrywców klasa 2 część 1. Edukacja matematyczna Podręcznik.

Elementarz Odkrywców klasa 2 część 2. Edukacja matematyczna Podręcznik.

Elementarz Odkrywców klasa 2 część 1. Edukacja matematyczna. Zeszyt ćwiczeń

Elementarz Odkrywców klasa 2 część 2. Edukacja matematyczna. Zeszyt ćwiczeń

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak, Małgorzata Ogrodowczyk

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak, Małgorzata Ogrodowczyk

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz, Małgorzata Strzałkowska

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

790/3/2018

790/4/2018

790/3/2018

790/4/2018

790/3/2018

790/4/2018

790/3/2018

790/4/2018

Język angielski

klasa II

Bugs Team 2 – podręcznik

Bugs Team 2 – zeszyt ćwiczeń

Carol Read, Ana Soberón

Carol Read, Ana Soberón, Anna Parr-Modrzejewska

Macmillan 811/2/2018
Religia klasa II Bóg daje nam swojego Syna-Jezusa Red. Ks. S. Łabendowicz Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu AZ-12-01/18 RA-15/21
Edukacja wczesnoszkolna klasa III Elementarz Odkrywców klasa 3 część 1,2. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. Podręcznik Nowa Edycja 2022-2024

Elementarz Odkrywców klasa 3 część 3,4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. Podręcznik Nowa edycja 2022-2024

Elementarz Odkrywców klasa 3 część 1,2. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. Ćwiczenia

Elementarz Odkrywców klasa 3 część 3,4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. Ćwiczenia

Elementarz Odkrywców klasa 3 część 1. Edukacja matematyczna Podręcznik Nowa Edycja 2022-2024.

Elementarz Odkrywców klasa 3 część 2. Edukacja matematyczna Podręcznik Nowa Edycja 2022-2024.

Elementarz Odkrywców klasa 2 część 1. Edukacja matematyczna. Zeszyt ćwiczeń

Elementarz Odkrywców klasa 2 część 2. Edukacja matematyczna. Zeszyt ćwiczeń

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak

Krystyna Bielenica, Małgorzata Kwil, Maria Bura

Krystyna Bielenica, Małgorzata Kwil, Maria Bura

 

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

790/5/2019

790/6/2019

790/5/2019

790/6/2019

790/5/2019

790/6/2019

790/5/2019

790/6/2019

Język angielski

klasa III

Bugs Team 3 – podręcznik

Bugs Team 3 – zeszyt ćwiczeń

Magdalena Kondro, Elisenda Papiol, Maria Toth

Anna Parr-Modrzejewska, Elisenda Papiol, Maria Toth

Macmillan 811/3/2018
Religia klasa III Jezus przychodzi do nas Red. Ks. S. Łabendowicz Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu AZ-13-01/18-RA-4/22

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2023/2024

dla IV klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 27 im. Szarych Szeregów w Radomiu

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia
Język polski

NOWE Słowa na start! NEON. Klasa 4 Podręcznik do języka polskiego do szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2023–2025

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz Nowa Era 907/1/2017
Język angielski English Class A1

Podręcznik

Zeszyt ćwiczeń

Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz

Liz Kilbey, Catherine Bright

Pearson 840/1/2017
Muzyka Lekcja muzyki Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era 852/1/2017
Plastyka Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej Do dzieła! Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Nowa Era

903/1/2017

Historia Wczoraj i dziś kl.4 Olszewska Bogumiła, Surdyk-Fertsch Wiesława, Wojciechowski Grzegorz Nowa Era 877/1/2020/z1
Przyroda Tajemnice przyrody Maria Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz Nowa Era 863/2019/z1
Matematyka Matematyka z plusem 4. Podręcznik dla 4 klasy szkoły podstawowej M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki GWO 780/1/2017
Informatyka Lubię to! Michał Kęska Nowa Era 847/1/2020/z1
Technika Jak to działa? Lech Łabecki, Marta Łabecka Nowa Era 295/1/2017
Wychowanie fizyczne Brak podręcznika
Religia Chcę żyć z Jezusem- Nowy w przygotowaniu Ks. S. Łabendowicz Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
Wdżr Brak podręcznika

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2023/2024

dla V klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 27 im. Szarych Szeregów w Radomiu

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia
Język polski

NOWE Słowa na start! 5

Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2021–2023

Marlena Derlukiewicz, Anna Klimowicz Nowa Era 907/2/2018
Język angielski English Class A1+

Podręcznik

Zeszyt ćwiczeń

Jayne Croxford, Graham Fruen, Arek Tkacz
Jennifer Heath, Anna Rzeźnik
Pearson 840/2/2018
Muzyka Lekcja muzyki Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era 852/2/2018
Plastyka Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej Do dzieła! Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Nowa Era 903/2/2018
Historia Wczoraj i dziś kl.5 Grzegorz Wojciechowski Nowa Era 877/2/2018
Geografia

Planeta Nowa 5

Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2021-2023

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz Nowa Era 906/1/2018
Biologia Puls życia klasa 5 Marian Sętkas, Joanna Stawarz Nowa Era 844/1/2018
Matematyka Matematyka z plusem 5. Podręcznik dla 5 klasy szkoły podstawowej M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki GWO 780/2/2018
Informatyka Lubię to! Michał Kęska Nowa Era 847/2/2021/z1
Technika Jak to działa? Lech Łabecki, Marta Łabecka Nowa Era 295/2/2018
Wychowanie fizyczne Brak podręcznika
Religia Bóg poszukuje człowieka Ks. S. Łabendowicz Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu AZ-21-01/18-RA-2/20
Wdżr Brak podręcznika

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2023/2024

dla VI klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 27 im. Szarych Szeregów w Radomiu

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia
Język polski

NOWE Słowa na start! 6

Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2023–2025

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz Nowa Era 907/3/2019
Język angielski English Class A2

Podręcznik

Zeszyt ćwiczeń

Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz
Jennifer Heath, Catherine Bright, Anna Rzeźnik
Pearson 840/3/2019
Muzyka Lekcja muzyki Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era 852/3/2019
Plastyka Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej Do dzieła! Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Nowa Era 903/3/2018
Historia Wczoraj i dziś kl.6 Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski Nowa Era 877/3/2019
Geografia Planeta Nowa 6

Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Nowa edycja 2022-2024

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński Nowa Era 906/2/2019
Biologia Puls życia klasa 6 Joanna Stawarz Nowa Era 844/2/2019
Matematyka Matematyka z plusem 6. Podręcznik dla 6 klasy szkoły podstawowej M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki GWO 780/3/2022/z1
Informatyka Lubię to! Michał Kęska Nowa Era 847/3/2022/z1
Technika Jak to działa? Lech Łabecki, Marta Łabecka Nowa Era 295/3/2019
Wychowanie fizyczne Brak podręcznika
Religia Jezus Chrystus nas zbawia Ks. S. Łabendowicz Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu AZ-22-01/18-RA-14/21
Wdżr Brak podręcznika

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2023/2024

dla VII klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 27 im. Szarych Szeregów w Radomiu

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia
Język polski

NOWE Słowa na start! NEON. Klasa 7 Podręcznik do języka polskiego. Nowa edycja 2023–2025

Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter, Katarzyna Łęk, Natalia Bielawska, Joanna Kostrzewa, Joanna Krzemińska
Nowa Era 907/4/2020
Język angielski Repetytorium Ósmoklasisty cz. 1, podręcznik + zeszyt ćwiczeń Malcolm Mann, Steve Taylore – Knowles Macmillan 1100/1/2020
Język niemiecki Deutschtour Fit. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej Ewa Kościelniak – Walewska Nowa Era 1096/1/2020
Muzyka Lekcja muzyki. Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era 852/4/2020
Plastyka Do dzieła! 7. Podręcznik do nauczania plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Eraa 903/4/2017
Historia Wczoraj i dziś. Klasa 7 Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz,
Jarosław Kłaczkow
Nowa Era 877/4/2017
Geografia Planeta Nowa NEON. Klasa 7

Podręcznik do geografii do szkoły podstawowej. Nowość! Edycja 2023–2025

Szubert Mariusz, Rachwał Tomasz Nowa Era 906/3/2023/z1
Biologia Puls życia. Klasa 7. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Małgorzata Jefimow Nowa Era
Chemia Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel

Nowa Era 785/1/2017
Fizyka Spotkania z fizyką Grażyna Francuz-Ornat
Teresa Kulawik
Maria Nowotny -Różańska
Nowa Era 885/1/2017
Matematyka Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla 7 klasy szkoły podstawowej M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki GWO 780/4/2017
Informatyka Lubię to! Michał Kęska Nowa Era 847/3/2022/z1
Wychowanie fizyczne Brak podręcznika
Religia Bóg wskazuje nam drogę Ks. S. Łabendowicz Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu AZ-23-01/18-RA-21/22
Wdżr Brak podręcznika

*Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii rodzice kupują we własnym zakresie.

Zestaw ustalony na podstawie propozycji zespołów nauczycieli – zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej z dnia 30 maja 2022 r. i Rady Rodziców z dnia 3 czerwca 2022 r. 

Podstawa prawna: 1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w szczególności art. 293 oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) w szczególności art. 22aa, 22ab.

Szkolny Zestaw Programów I Podręczników Rok Szkolny 20232024