Nabór dzieci do świetlicy

Trwają zapisy dzieci do świetlicy na rok szkolny 2021/2022.
Karty można składać od poniedziałku 17 maja  do 31 maja 2021 r.
Karta zapisu dostępna na stronie szkoły w zakładce dokumenty lub wydrukowana do pobrania na portierni przy sekretariacie.
Wypełnione karty można dostarczać przez dziecko do wychowawcy lub w zaklejonej kopercie z imieniem i nazwiskiem dziecka na portierni.