W tym miejscu sukcesywnie zamieszczane będą dokumenty i zapisy obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej nr 27. Wszystkie pliki edytowalne umieszczane będą w formacie doc lub docx, nieedytowalne w formacie pdf.

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020 20201

STATUT Publicznej Szkoły Podstawowej nr 27 w Radomiu

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE I ZADANIOWE

Procedura organizowania i udzielania pomocy pedagogiczno – psychologicznej
(załączniki dostępne są w witrynie zespołu w usłudze Office365)

PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY

Spełnianie obowiązku szkolnego

Procedura Spełniania Obowiązku Szkolnego

Tytuł Wykonawczy T2

Upomnienie

Zawiadomienie O Złożeniu Pisma Na Poczcie Zastępcze Doręczenie

Wzór Wypełnienia Aktu Wykonawczego

Wniosek O Wszczęcie Egzekucji

Procedury

Procedura organizacji zajęć w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 27 w Radomiu

Załączniki w formacie przeznaczonym do edycji

Tytuł Wykonawczy T2

Upomnienie

Zawiadomienie O Złożeniu Pisma Na Poczcie Zastępcze Doręczenie

Wzór Wypełnienia Aktu Wykonawczego

Wniosek O Wszczęcie Egzekucji

Wersje edytowalne dokumentów:

Karta Zapisu Dziecka Na świetlicę rok szk. 2020/2021

Rozpoczynamy nabór uczniów, chcących uczęszczać na świetlicę szkolną w roku szkolnym 2020/2021. Zgłoszenia chętnych należy dostarczyć do 25 czerwca 2020 r. Wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną kartę można wysłać mailem na adres:  sekretariat@psp27.radom.pl   lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.

Rodziców uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczną naukę w naszej szkole 1 września 2020 r. i będą chcieli skorzystać z zajęć świetlicowych, również prosimy o złożenie karty zgłoszeniowej.


Dokumenty zarchiwizowane

Statut obowiązujący klasy gimnazjalne obowiązujący do 31.10.2017 r.