W tym miejscu sukcesywnie zamieszczane będą dokumenty i zapisy obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej nr 27. Wszystkie pliki edytowalne umieszczane będą w formacie doc lub docx, nieedytowalne w formacie pdf.

Kalendarz Roku Szkolnego 2021 2022

STATUT Publicznej Szkoły Podstawowej nr 27 w Radomiu

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego

Procedura organizowania i udzielania pomocy pedagogiczno – psychologicznej
(załączniki dostępne są w witrynie zespołu w usłudze Office365)

PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY

Spełnianie obowiązku szkolnego

Procedura Spełniania Obowiązku Szkolnego

Tytuł Wykonawczy T2

Upomnienie

Zawiadomienie O Złożeniu Pisma Na Poczcie Zastępcze Doręczenie

Wzór Wypełnienia Aktu Wykonawczego

Wniosek O Wszczęcie Egzekucji

Procedury

Procedura organizacji zajęć w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 27 w Radomiu

Załączniki w formacie przeznaczonym do edycji

Tytuł Wykonawczy T2

Upomnienie

Zawiadomienie O Złożeniu Pisma Na Poczcie Zastępcze Doręczenie

Wzór Wypełnienia Aktu Wykonawczego

Wniosek O Wszczęcie Egzekucji

Wersje edytowalne dokumentów:

Karta Zapisu Dziecka Na świetlicę 2021

Rozpoczynamy nabór uczniów, chcących uczęszczać na świetlicę szkolną w roku szkolnym 2021/2022. Karty można składać od poniedziałku 17 maja  do 31 maja 2021 r.

Karta zapisu dostępna na stronie szkoły powyżej lub wydrukowana do pobrania na portierni przy sekretariacie.
Wypełnione karty można dostarczać przez dziecko do wychowawcy lub w zaklejonej kopercie z imieniem i nazwiskiem dziecka na portierni.

Rodziców uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczną naukę w naszej szkole 1 września 2020 r. i będą chcieli skorzystać z zajęć świetlicowych, również prosimy o złożenie karty zgłoszeniowej.


Dokumenty zarchiwizowane

Statut obowiązujący klasy gimnazjalne obowiązujący do 31.10.2017 r.